כתובת:

רח' הצנחנים 31, פתח-תקוה 4946441

דוא"ל:

asher@law-toledano.com

טלפון:

03-9046460

נייד:

050-7403640

עסקת נטו –רולטה רוסית ?

זקוקים לייעוץ מעו״ד? חייגו >>

או השאירו פרטים לקבלת שיחה


לאחרונה יותר ויותר נתקלים משרדי עורכי דין המתמחים בדיני מקרקעין, ברוכשים המבקשים לרכוש נכס מסחרי ממוכר המבקש למוכרו כ"עסקת נטו" וזאת על-מנת להבטיח מראש את כספי התמורה שיוותרו בידו.

מאמר זה, בא לנתח את ההשלכות הטמונות בסוג זה של עסקאות, הן מבחינת המוכר והן מבחינת הרוכש.

ב"עסקת נטו" מובטח למוכר סכום תמורה נטו ידוע מראש, כאשר הרוכש לוקח על עצמו את חבויות המס של המוכר הכרוכות בעסקה, ובפרט – את חבות מס השבח והיטל ההשבחה (באם קיים כזה), החלים מטבע הדברים על המוכר.

על-פניו, עסקה זו נוחה למוכר, שיודע בוודאות מה גובה הסכום שיוותר בידיו. לעומתו, נותר הרוכש בחוסר וודאות, לגבי גובה מיסי המוכר שייקבעו בעסקה, עד שיחליט בהם פקיד המס שלפניו תבוא העסקה – עובדה, שמן הסתם מייקרת ומקטינה את סיכויי הוצאתה של העסקה אל הפועל עד לאי כדאיות מוחלטת לבצעה ובמה דברים אמורים:

בחוזה המכר, הצדדים חייבים לציין שעסקינן ב"עסקת נטו" וזאת על-מנת שרשות המס תפיק את שובר תשלום מס השבח על שמו של הרוכש, שיחויב בתשלומם תחת שמו של המוכר.
בהתאם להוראת סעיף 17(ד) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג – 1963, המנהל רשאי לקבוע ששווי המכירה, שנקבע בחוזה המכר יבוצע בדרך של גילום מלא: לסך התמורה "נטו" יתווסף גם סכום המס שהיה על המוכר לשלם (אלמלא "עסקת הנטו").
במקרים פשוטים בהם אין הוצאות ניכוי וידוע יום ושווי הרכישה ניתן לבצע חישוב מקדים, על-מנת שהרוכש יידע "היכן הוא עומד" ובכך לגרום לוודאות בקבלת החלטתו האם להיכנס לעסקה שכזו, אם לאו.
אולם במרבית המקרים דרך החישוב וההתחקות אחר התוצאות היא קשה או כלל בלתי אפשרית.
במקרים בהם לא בוצעו באזור בו נמצא הנכס הנמכר עסקאות מכר, יפעל משרד מיסוי מקרקעין לקביעת שווי הנכס ביחס לשווי השוק ולאו דווקא בדרך האמורה בסעיף 17 (ד) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג – 1963 ומכיוון שאין בא-כוח  הרוכש "נביא או בן נביא", אין יודע הוא כיצד ינהג פקיד המס, היה והעסקה תבוא לפתחו, מתעורר סיכון של סטייה מהשווי שנקבע בחוזה המכר – דבר שמעביר את סיכויי וסיכוני השומה שתיקבע לכתפי לקוחו – הרוכש.

בפסק דינה של ועדת הערר בעניין ו"ע (ת"א) 1096/06 גשמי ברכה ה.ש.י.ג  נ' מנהל מיסוי מקרקעין אזור רחובות דובר  ב"עסקת נטו", בו הרוכשת נטלה על עצמה את חיובי המס של המוכרת, הנובעים מעצם העסקה. לאחר שהתקבלו שומות מס השבח ומס המכירה (שבינתיים בוטל), ששונות מציפיות הרוכשת ערב חתימתה על חוזה המכר, הוגש עליהן ערר. ועדת הערר קבעה, כי הרוכשת אינה יכולה לערור על החיוב בתשלום מס השבח שהוטל על המוכרת – אפילו אם היא זו המשלמת את המס האמור – שכן זכות הערר על חיוב במס עומדת אך ורק למי שחויב בתשלום המס. לאור העובדה, שסעיף 15 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג – 1963  קובע, כי מס השבח בעסקת מקרקעין יחול על המוכר, נותר הרוכש בפרשת "גשמי ברכה" "שתאוותו בידו" עם חיובי מס מנופחים להם לא ציפה ואשר שללו לחלוטין, מבחינתו, את כדאיותה של עסקת המכר.

פיתרון לעניין זה, ניתן להציע בפן החוזי של העסקה בשני אופנים מצטברים: האחד, לקבוע תניה מפורשת בחוזה המכר, המחייב את המוכר לשתף פעולה עם הרוכש לצורך ייצוגו בפני רשויות מס השבח (והיטל השבחה) לרבות העמדת כלל המסמכים הידע וזמן המוכר, על מנת לאפשר ייצוג הולם ובכלל זאת, לדרוש את התייצבות המוכר בכל עת ובכל ההליכים הנובעים מחיובי המס והקטנתו. הפן השני לפתרון, הינו בצורה של הבטחת קבלת יפוי כח מראש לרוכש וגם/או לבא-כוחו לייצג את המוכר וגם/או עזבונו וגם/או יורשיו וגם/או חליפיו בסוגיית מס השבח והקטנתו – ובכלל זה בהליך ההשגה והערעור.

חרף פתרון זה, מוטב לשקול מראש את כניסתם של רוכשים לסוג זה של עסקאות, שכן הדבר בבחינת הימור ואף אחד מאיתנו ודאי לא ירצה לשים את מיטב כספו תחת הימור, או להיקלע ל"רולטה רוסית"​.

טופס השארת פנייה

דילוג לתוכן